1
Chiều rơi áo tím trên đường vắng
Gieo chút mây mù giữa giá băng
Lệ ai rơi rớt xanh như ngọc
Đổ xuống rong rêu những đoạn trường

2
Gió gom lá cũ thả bên song
Cắt đứt đường tơ mối chỉ hồng
Lệ đổ tuông tràn rơi hạt tóc,
Xanh rờn cả một vũng trời trong

3
Bến vắng sông xưa thiếu con đò
Ai ngồi điểm phấn thiếu gương soi
Hoa trôi sương ngập sầu cô quạnh
Lệ đổ xanh trôi một góc trời

4
Thành xưa khói cũ tiếng chuông rơi
Đêm vắng lầu cao thiếu tiếng cười
Người xa giường trống sầu chăn gối
Trăng vàng tơi tả lệ xanh trôi

5
Hoa tàn tóc rụng trắng cô liêu
Hương nhạt mây trôi bến Vỹ Kiều
Lệ đổ xanh màu năm tháng cũ
Người ngồi nhớ lại mối tình thu