Chưa có đánh giá nào
44 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 28/04/2007 03:48 bởi kvh, đã sửa 7 lần, lần cuối ngày 07/11/2008 16:34 bởi kvh
Nhà Xuất Bản Thanh Niên, Tp Hồ Chí Minh
Tháng 7 năm 2007
Tâp thơ gồm 1005 bài thơ.