Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 05/09/2007 18:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi kvh vào 07/11/2008 15:47

151
Tiền bầt kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Đây chỉ một mình ta
Lệ nằm trong góc đá
Trăng ngủ giữa vườn hoa
Rêu xanh đầy mái tóc

152
Núi xanh trăng sáng bước chân ai
Khẽ động buồng tơ lệ thở dài
Dưới gốc bồ đề trăn cuốn gió
Lặng nằm ngắm mãi những tàn phai

153
Trên đời thiếu bóng tri âm
Xuống tầng địa ngục kiếm người làm quen
Lệ dài nằm dưới mái hiên
Xanh tay nghiên mái chèo riêng ngậm ngùi

154
Hoa đào hạc ngủ bên hiên
Chim nằm đắp chiếu trải miền lau thưa
Lệ xanh rơi giữa vườn thơ
Tóc dài đá muộn lòng ngơ ngẫn buồn

155
Ta tiễn người hay người tiễn ta
Nước sông hôm đó lạnh như tà
Lệ xanh không rớt trên vầng đá
Tưởng cánh tay ngà hương bay xa