Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 04/05/2007 07:17, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi kvh vào 08/11/2008 00:34

91
Đố ai uống cạn mạch sầu
Đố ai ôm được trăng thâu ngậm ngùi
Đố ai ngăn được lệ rơi
Đố ai giữ được xanh trời nhạn bay

92
Đố ai đếm được sao bay
Đố ai rưng lệ cho đầy chén hoa
Đố ai ôm được trăng ngà
Đố ai giữ được xanh tà áo bay

93
Tay buồn tay nắm làn mây
Chân buồn chân bước những ngày lang thang
Lệ buồn lệ đổ trời xanh
Ta buồn ta ướp những cành hoa mơ

94
Trời buồn đổ những mưa bay
Đêm buồn trải những tháng ngày bâng quơ
Lệ buồn đổ những dòng thơ
Em buồn hái nụ xanh trà ướp say

95
Em điên nên mới yêu ta
Em điên nên cỡi nửa tà áo bay
Em điên lệ ướt chân mây
Em điên nên để xanh gầy rạc hoa