Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi kvh vào 13/09/2007 20:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi kvh vào 08/11/2008 01:00

166
Đêm soi bóng lệ
Tròn nửa vầng mây
Lá xanh rũ cánh bay xa
Bốn bề rêu tủa trăng tà bóng nghiêng

167
Hồn vào rừng quây bầy muôn thú
Vo lệ tròn ngâm lá chanh mơ
Lá xanh nho đỏ vầng thơ
Gối đầu hổ rống trăng sờ quạ non

168
Chiều nay ngồi nhớ chiều xưa
Chiều nay đi chậm chiều xưa trở về
Chiều nay vuốt hạt lệ xanh
Chiều xưa vuốt mảnh trăng đành bỏ quên

169
Hồn ta ai bước đi từng bước
In vết chân sâu dấu lệ buồn
Cuối hồn ai đắp nắm mồ non
Lá xanh nằm ngủ hương còn vẫn vơ

170
Tương lai trở lại kiếm người
Hoa đào vách đá vóc người cuối sân
Lệ buồn trải lá bâng khuâng
Xanh buồm gió lộng nửa dòng hạc bay