Chưa có đánh giá nào
30 bài thơ
Tạo ngày 28/04/2007 03:09 bởi kvh, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 25/05/2007 21:11 bởi kvh
Nhà Xuất Bản Thanh Niên, Tp. Hồ Chí Minh
Tháng 7 năm 2006