15.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trăng (203)
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:15

初月

吸得陽光纔上天,
初三初四未團圓。
嫦娥妝鏡微開匣,
壯士彎弓不上弦。
千里關山無改色,
一庭霜露共愁眠。
徘徊正憶鴻山夜,
卻在羅浮江水邊。

 

Sơ nguyệt

Hấp đắc dương quang tài thướng thiên,
Sơ tam sơ tứ vị đoàn viên.
Thường Nga trang kính vi khai hạp,
Tráng sĩ loan cung bất thướng huyền.
Thiên lý quan san vô cải sắc,
Nhất đình sương lộ cộng sầu miên.
Bồi hồi chính ức Hồng sơn dạ,
Khước tại La Phù giang thuỷ biên.

 

Dịch nghĩa

Trăng hút được ánh sáng mặt trời, vừa mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn chưa tròn.
Tấm gương của chị Hằng Nga chưa hé nắp,
Vành cung tráng sĩ chưa mắc dây.
Ở nơi nghìn dặm quan san, trăng vẫn không thay đổi vẻ đẹp,
Đầy sân sương móc, cùng trăng nằm ngủ, lòng buồn hiu.
Bồi hồi nhớ đêm nào còn ở dưới chân núi Hồng,
Bây giờ đã ở trên bến sông La Phù.


Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hút bóng dương quang ló mặt mày,
Mồng ba mồng bốn chửa tròn đầy.
Tấm gương chị Nguyệt còn chưa mở,
Cung nỏ anh hùng chửa mắc dây.
Nghìn dặm quan san không đổi vẻ,
Đầy sân sương móc thấy buồn ngơi.
Bồi hồi nhớ đến đêm Hồng Lĩnh,
Cạnh bến La Phù lại ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hớp bóng dương quang, mày mới ló
Mồng ba mồng bốn dáng chưa tròn
Vành cung tráng sỹ dây không mắc
Gương sáng hằng nga nắp hé lên
Sương móc đầy sân sầu ảo nảo
Quan sơn ngàn dặm mộng bâng khuâng
Bồi hồi đêm trước nơi Hồng Lĩnh
Nay ở La Phù tận bến sông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Hớp chút ánh dương mới ló mày
Mùng ba mùng bốn chẳng tròn đầy
Hằng Nga gương điểm hơi xô nắp
Tráng sĩ cung giương chửa kéo dây
Ngàn dặm quan san không sắc đổi
Một sân sương móc giấc sầu bày
Bồi hồi ngay nhớ đêm Hồng Lĩnh
Giờ bến La Phù lại ở đây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hấp ánh dương quang ló khỏi mây
Mùng ba mùng bốn chửa tròn đầy
Hằng Nga trang điểm gương chưa hé
Tráng sĩ cung giương chẳng hướng dây
Nghìn dặm quan sơn không đổi sắc
Một sân sương móc giấc sầu xây
Bồi hồi nhớ núi Hồng đêm ấy
Giờ đã La Phù bến nước đây.

Nhất Nguyên
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng hút ánh dương, mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn còn lưỡi liềm.
Gương chị Hằng Nga chưa hé nắp,
Loan cung tráng sĩ chẳng có tên.
Quan san nghìn dặm, không đổi sắc,
Sân sương cùng trăng ngủ buồn tênh
Bồi hồi nhớ ngủ chân Hồng Lĩnh,
Giờ ở La Phù bến nước bên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời