25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
9 bài trả lời: 9 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trăng (228)

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/03/2010 08:15

初月

吸得陽光纔上天,
初三初四未團圓。
嫦娥妝鏡微開匣,
壯士彎弓不上弦。
千里關山無改色,
一庭霜露共愁眠。
徘徊正憶鴻山夜,
卻在羅浮江水邊。

 

Sơ nguyệt

Hấp đắc dương quang tài thướng thiên,
Sơ tam sơ tứ vị đoàn viên.
Thường Nga trang kính vi khai hạp,
Tráng sĩ loan cung bất thướng huyền.
Thiên lý quan san vô cải sắc,
Nhất đình sương lộ cộng sầu miên.
Bồi hồi chính ức Hồng sơn dạ,
Khước tại La Phù giang thuỷ biên.

 

Dịch nghĩa

Trăng hút được ánh sáng mặt trời, vừa mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn chưa tròn.
Tấm gương của chị Hằng Nga chưa hé nắp,
Vành cung tráng sĩ chưa mắc dây.
Ở nơi nghìn dặm quan san, trăng vẫn không thay đổi vẻ đẹp,
Đầy sân sương móc, cùng trăng nằm ngủ, lòng buồn hiu.
Bồi hồi nhớ đêm nào còn ở dưới chân núi Hồng,
Bây giờ đã ở trên bến sông La Phù.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hút bóng dương quang ló mặt mày,
Mồng ba mồng bốn chửa tròn đầy.
Tấm gương chị Nguyệt còn chưa mở,
Cung nỏ anh hùng chửa mắc dây.
Nghìn dặm quan san không đổi vẻ,
Đầy sân sương móc thấy buồn ngơi.
Bồi hồi nhớ đến đêm Hồng Lĩnh,
Cạnh bến La Phù lại ở đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Hớp chút ánh dương mới ló mày
Mùng ba mùng bốn chẳng tròn đầy
Hằng Nga gương điểm hơi xô nắp
Tráng sĩ cung giương chửa kéo dây
Ngàn dặm quan san không sắc đổi
Một sân sương móc giấc sầu bày
Bồi hồi ngay nhớ đêm Hồng Lĩnh
Giờ bến La Phù lại ở đây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Hấp ánh dương quang ló khỏi mây
Mùng ba mùng bốn chửa tròn đầy
Hằng Nga trang điểm gương chưa hé
Tráng sĩ cung giương chẳng kéo dây
Nghìn dặm quan sơn không đổi sắc
Một sân sương móc giấc sầu xây
Bồi hồi nhớ núi Hồng đêm ấy
Giờ đã La Phù bến nước đây.


Cả bài thơ tả trăng lưỡi liềm mà không nhắc đến một chữ trăng!
Nhất Nguyên
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng hút ánh dương, mới ló lên,
Mồng ba mồng bốn tựa như liềm.
Hằng Nga gương chị chưa hề mở,
Tráng sĩ loan cung chẳng có tên.
Nghìn dặm quan san, không đổi sắc,
Sân sương trăng ngủ cùng buồn tênh.
Bồi hồi nhớ ngủ chân Hồng Lĩnh,
Giờ ở La Phù bến nước bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Nhật trao vầng sáng tí còn con,
Mồng bốn, mồng ba nguyệt chửa tròn,
Gương chị Hằng Nga vừa mới hé,
Cung chàng tráng sĩ hẵng chưa lòn.
Quan san nghìn dặm, hình không đổi,
Sương xuống đầy sân, giấc chẳng ngon.
Nhớ lại núi Hồng đêm bữa não,
La Pù giờ đã ngắm trăng non.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ánh dương trăng hút ló lên,
Mồng ba mồng bốn tựa liềm hình trăng.
Gương chưa hề mở chị Hằng,
Giương cung tráng sĩ chẳng căng dây nào?
Quan san không đổi sắc màu,
Sân sương trăng ngủ đêm sầu buồn tênh.
Nhớ về Hồng Lĩnh ngủ đêm,
La Phù bến nước ở bên giờ nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trăng uống lửa trời chửa thoả thuê
Mùng ba mùng bốn khuyết đôi bề
Hằng nga dợm hé vành gương sáng
Tráng sỹ đang cài cánh cung mê
Vạn dặm sơn hà trăng đẹp quá
Đầy thềm sương giọt cảnh buồn ghê
Bồi hồi nhớ lại đêm Hồng lĩnh
Giờ sóng Phù La gợn nhớ về.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngậm chút nắng trời vội nhú đây
Mùng ba mùng bốn mảnh trăng gầy
Hằng Nga kính ngọc vừa nghiêng nắp
Tráng sĩ cung vàng chửa mắc dây
Ngàn dặm sơn hà trăng vàng toả
Đầy sân sương móc giọt sầu vây
Bồi hồi nhớ cảnh đêm Hồng lĩnh
Giờ bến Phù La sóng gợn đầy.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Kỷ, Phan Võ, Nguyễn Khắc Hanh

Hớp bóng dương quang ló nét mày,
Mồng ba mồng bốn chửa tròn xoay.
Gương trong chị nguyệt vừa nghiêng nấp,
Cung nỏ anh hùng chửa mắc dây.
Nhìn dặm quan sơn không đổi vẻ,
Đầy sân sương móc cũng buồn lây.
Bồi hồi nhớ đến đêm Hồng Lĩnh,
Cạnh bến La Phù lại ở đây.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời