Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
19 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Bùi Bằng Đoàn (1 bài)
- Nguyễn Bích Ngô (2 bài)
- Nguyễn Xuân Đàm (5 bài)
- Bùi Hữu Thứ (3 bài)
Tạo ngày 29/08/2020 10:19 bởi tôn tiền tử
Phan Võ 潘瑀 (1889-1962) người xã Thái Xá, tổng Thái Xá, huyện Đông Thành, phủ Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nhân Thành, huyện An Thành, tỉnh Nghệ An, là quan viên triều Nguyễn. Ông đỗ giải nguyên kỳ thi hương năm Duy Tân thứ 3 (1909), đỗ thi hội và phó bảng kỳ thi đình năm 1910, làm Phú An đốc học. Năm đầu Bảo Đại, ông làm Hồng Lư tự khanh, lĩnh Sứ bộ lang trung. Năm Bảo Đại thứ 8 (1933), thăng Hà Tĩnh án sát sứ.

 

Thơ dịch tác giả khác