Trăng buông ánh lạnh,
trăng mờ
Tôi chìa tay vớt
chút hờ hững đêm...

Sương rơi...
Lá ngủ
Cành êm...
Mình tôi lắng với giọt mềm,
say say...

Sợi buồn ai khiến mà lay...
Tơ chùng mấy mối
sầu đầy mấy canh...
Thôi đừng gió lộng vây quanh
Để tôi mua nốt mộng lành
cho xuân

Thôi đừng mắt lệ long lanh
Niềm xưa đã cũ,
ngọn ngành mà chi!

Ngắm trăng
rồi
khép bờ mi
Mặc ngoài hiên vắng
đêm thầm thì
Xuân...


25/01/2013