24.00
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
7 bài thơ
Tạo ngày 02/06/2006 05:50 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/06/2006 06:01 bởi Vanachi
Trình Hạo 程顥 (1032-1085) tự Bá Thuần 伯淳, người đời xưng là Minh Đạo tiên sinh 明道先生, là một nhà lý học đời Bắc Tống, Trung Quốc. Ông người Lạc Dương (nay là tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Ông cùng em trai Trình Di 程頤 là học trò của Chu Đôn Di 周敦頤, cả ba thầy trò đều là những triết gia lớn đời Bắc Tống.

 

Tuyển tập chung