Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:29

郊行即事

芳草綠野恣行事,
春入遙山碧四週;
興逐亂紅穿柳巷,
固因流水坐苔磯;
莫辭盞酒十分勸,
只恐風花一片紅;
況是清明好天氣,
不妨遊衍莫忘歸。

 

Giao hành tức sự

Phương nguyên lục dã tứ hành thời
Xuân nhứ giao sơn bích tứ vi
Hứng trục loạn hồng thuyên liễu hạng
Khốn lâm lưu thủy tọa đài ky
Mạc từ thịnh tửu thập phần khuyến
Chi khủng phong hoa nhất phiến phi
Huống thị thanh minh hảo thiên khí
Bất phương du diễn mạc vong qui.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Đồng xanh lúa ngát nhẩn nha chơi
Núi biếc bốn bề xuân thắm tươi
Phơ phất hoa bay vờn ngõ trúc
Quanh co suối chảy đá rêu phơi
Lo chi rượu ngọt cùng ai cạn
Chỉ sợ hoa tàn rụng tả tơi
Đang tiết thanh minh trời diễm tuyệt
Quên về thơ thẩn lãng quên đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Đồng thơm bóng mát sinh chơi bời,
Xuân tới non xanh biếc mọi nơi;
Vui lẻn dặm hồng tìm liễu hái,
Buồn ra bến nước thả câu chơi;
Chớ từ chén rượu say sưa nhắp,
Chỉ sợ bông hoa lác đác rơi;
Lại gặp thanh minh trời mát mẻ,
Chơi xuân nên chớ để xuân cười.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 148, tháng 3-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời