07/07/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao hành tức sự
郊行即事

Tác giả: Trình Hạo - 程顥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 17:29

 

Nguyên tác

芳草綠野恣行事,
春入遙山碧四週;
興逐亂紅穿柳巷,
固因流水坐苔磯;
莫辭盞酒十分勸,
只恐風花一片紅;
況是清明好天氣,
不妨遊衍莫忘歸。

Phiên âm

Phương nguyên lục dã tứ hành thời
Xuân nhứ giao sơn bích tứ vi
Hứng trục loạn hồng thuyên liễu hạng
Khốn lâm lưu thủy tọa đài ky
Mạc từ thịnh tửu thập phần khuyến
Chi khủng phong hoa nhất phiến phi
Huống thị thanh minh hảo thiên khí
Bất phương du diễn mạc vong qui.

Bản dịch của Hải Đà

Đồng xanh lúa ngát nhẩn nha chơi
Núi biếc bốn bề xuân thắm tươi
Phơ phất hoa bay vờn ngõ trúc
Quanh co suối chảy đá rêu phơi
Lo chi rượu ngọt cùng ai cạn
Chỉ sợ hoa tàn rụng tả tơi
Đang tiết thanh minh trời diễm tuyệt
Quên về thơ thẩn lãng quên đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạo » Giao hành tức sự