Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trình Hạo (7 bài)
- Vương Lệnh (5 bài)
- Lưu Quý Tôn (1 bài)
- Triều Đoan Hữu (1 bài)
- Vương An Quốc (2 bài)
Tạo ngày 20/10/2018 07:14 bởi tôn tiền tử
Gia Luật Hồng Cơ 耶律洪基 (1032-1101) tức Liêu Đạo Tông, tự Niết Lân 涅鄰, tiểu tự 查刺, tên Khiết Đan là Đạp Thích, ở ngôi 45 năm, ông thích văn hoá Hán, tập nho học, chịu ảnh hưởng sâu của thơ ca Đường. Nay còn lại một bài.