Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương An Quốc (2 bài)
- Từ Tích (1 bài)
- Trình Hạo (7 bài)
- Vương Lệnh (5 bài)
- Trần Thuấn Du (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Nguyễn Hà (1 bài)
Tạo ngày 31/10/2008 10:18 bởi Vanachi
Triều Đoan Hữu 晁端友 (hoặc 晁端有, 1029-1075), tự Quân Thành 君成 (hoặc 君誠), người Cự Dã, Tế Châu (nay là Cự Dã, Sơn Đông), là cha của Triều Bổ Chi 晁補之. Đỗ tiến sĩ năm Hoàng Hữu thứ 5 (1053) đời Tống Nhân Tông, làm tri huyện Tân Thành ở Hàng Châu, quan 23 năm. Tác phẩm có "Tân Thành tập" 新城集. "Tống sử" chép thơ ông 10 quyển, đều mất.