Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (169 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 30/10/2008 10:18 bởi Vanachi
Triều Đoan Hữu 晁端友 (hoặc 晁端有, 1029-1075), tự Quân Thành 君成 (hoặc 君誠), người Cự Dã, Tế Châu (nay là Cự Dã, Sơn Đông), là cha của Triều Bổ Chi 晁補之. Đỗ tiến sĩ năm Hoàng Hữu thứ 5 (1053) đời Tống Nhân Tông, làm tri huyện Tân Thành ở Hàng Châu, quan 23 năm. Tác phẩm có "Tân Thành tập" 新城集. "Tống sử" chép thơ ông 10 quyển, đều mất.