Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2008 18:32

宿濟州西門外旅館

寒林殘日欲棲烏,
壁裡青燈乍有無。
小雨愔愔人不寐,
臥聽疲馬囓殘芻。

 

Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán

Hàn lâm tàn nhật dục thê ô,
Bích lý thanh đăng sạ hữu vô.
Tiểu vũ âm âm nhân bất mị,
Ngoạ thinh bì mã khiết tàn sô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ngày tan rừng lạnh chen chân quạ
Kẽ vách đèn khêu bóng tỏ mờ
Lất phất mưa bay vờ chợp mắt
Nằm nghe ngựa mỏi nhá rơm khô

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Quạ muồn đậu, ngày tàn, đêm lạnh,
Vách trong, đèn lúc sáng lúc mờ.
Ngả lưng, trời lất phất mưa,
Buồn nghe ngựa nhá rơm khô mỏi mòn.


Nguồn: Tống thi tứ tuyệt, NXB Thế giới, 2010
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời