05/12/2021 20:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán
宿濟州西門外旅館

Tác giả: Triều Đoan Hữu - 晁端友

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 30/10/2008 18:32

 

Nguyên tác

寒林殘日欲棲烏,
壁裡青燈乍有無。
小雨愔愔人不寐,
臥聽疲馬囓殘芻。

Phiên âm

Hàn lâm tàn nhật dục thê ô,
Bích lý thanh đăng sạ hữu vô.
Tiểu vũ âm âm nhân bất mị,
Ngoạ thinh bì mã khiết tàn sô.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Ngày tan rừng lạnh chen chân quạ
Kẽ vách đèn khêu bóng tỏ mờ
Lất phất mưa bay vờ chợp mắt
Nằm nghe ngựa mỏi nhá rơm khô

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triều Đoan Hữu » Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán