Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (170 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 18/03/2007 18:59 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/04/2008 03:04 bởi Vanachi
Vương Lệnh 王令 (1032-1059) tự Phùng Nguyên, bạn thân với Vương An Thạch 王安石, là một nhà thơ có tài. Tiếc vì chết non, nên tác phẩm để lại rất ít.