Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Khương Hữu Dụng (1 bài)
- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Hoàng Tạo (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 19/03/2007 18:59 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/04/2008 03:04 bởi Vanachi
Vương Lệnh 王令 (1032-1059) tự Phùng Nguyên, bạn thân với Vương An Thạch 王安石, là một nhà thơ có tài. Tiếc vì chết non, nên tác phẩm để lại rất ít.

 

Tuyển tập chung