寧江夜泛

短掉孤舟煙水身,
京華回首怯紅塵。
可憐三十年前誤,
辜負空江月一輪。

 

Ninh Giang dạ phiếm

Đoản trạo cô chu yên thuỷ thân,
Kinh hoa hồi thủ khiếp hồng trần.
Khả liên tam thập niên tiền ngộ,
Cô phụ không giang nguyệt nhất luân.

 

Dịch nghĩa

Con thuyền lẻ với chiếc chèo ngắn, tấm thân nơi khói nước
Ngoảnh lại chốn kinh đô, thấy áng bụi hồng mà khiếp sợ
Nghĩ thương cho mình ba mươi năm về trước đã sai lầm
Để phụ một vầng trăng tròn giữa dòng sông vắng vẻ


Sông Ninh Giang trên tiếp cửa sông Hát Giang (sông Đáy), dưới chảy vào Châu Giang, hạ lưu với Hoàng Giang vùng Nam Định.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Tấm thân khói nước, nhẹ mui bồng,
Ngoảnh lại kinh đô, khiếp bụi hồng.
Ba chục năm qua, lầm lẫn bấy!
Dòng sông để phụ mảnh trăng trong.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thân đơn, thuyền lẻ mái chèo con
Ngoảnh lại kinh đô bụi vẫn còn
Ba chục năm thương lầm lẫn cũ
Dòng sông để phụ ánh trăng tròn.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuyền lẻ chèo con nhẹ khói mây
Bụi hồng cung khuyết ngoảnh kinh thay
Ba mươi năm trước, thương lầm lẫn
Vầng nguyệt sông trong lỡ phụ rồi

15.00
Trả lời