客中月

客從江南來,
來時月上弦。
悠悠行旅中,
三見清光圓。
曉隨殘月行,
夕與新月宿。
誰謂月無情,
千里遠相逐。
朝發渭水橋,
暮入長安陌。
不知今夜月,
又作誰家客?

 

Khách trung nguyệt

Khách tòng Giang Nam lai,
Lai thì nguyệt thượng huyền.
Du du hành lữ trung,
Tam kiến thanh quang viên.
Hiểu tuỳ tàn nguyệt hành,
Tịch dữ tân nguyệt túc.
Thuỳ vị nguyệt vô tình,
Thiên lý viễn tương trục.
Triêu phát Vị Thuỷ kiều,
Mộ nhập Trường An mạch.
Bất tri kim dạ nguyệt,
Hựu tác thuỳ gia khách?

 

Dịch nghĩa

Khách từ Giang Nam đến,
Khi đến thì mới tuần trăng non.
Trong bước đường dài dằng dặc,
Đã ba độ thấy vầng trăng tròn.
Có khi ban mai đi dưới ánh trăng đang lặn,
Có khi ban đêm nghỉ lúc trăng vừa ló lên.
Ai bảo trăng không có tình?
Nghìn dặm xa vẫn theo nhau mãi.
Sáng ra đi từ cầu sông Vị,
Chiều trên đường Trường An.
Chẳng hay đêm nay trăng vẫn sáng,
Mình sẽ lại là khách nhà ai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khách từ Giang Nam đến,
Đến vào lúc trăng non.
Trong bước đường vời vợi,
Ba bận thấy trăng tròn.
Sớm theo trăng lặn đi,
Tối cùng trăng lên nghỉ,
Ai bảo trăng vô tình?
Nghìn dặm theo nhau mãi.
Vị Thủy sáng dời chân,
Trường An chiều đến cửa.
Chẳng biết trăng đêm nay,
Làm khách nhà ai nữa?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giang Nam từ ấy xa xôi,
Đến đây nhằm lúc trăng soi lưỡi liềm.
Xa vời lữ khách băng miền,
Tính nay trăng đã tròn viền là ba.
Sớm đi nương bóng trăng tà,
Muộn về quán trọ trăng pha bên mình.
Trăng kia ai bảo vô tình !
Dặm ngàn dong ruổi, trăng mình sá chi.
Hôm về sớm lại ra đi,
Sáng bên sông Vị, tối thì Trường An.
Đêm nay hỏi ánh trăng ngàn,
Mình, trăng có biết ngủ lang nhà nào?

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khách từ Giang Nam lại,
Đến nhằm trăng thượng tuần.
Trên bước đường dằng dặc,
Trăng tròn ngắm ba lần.
Sáng đi theo trăng lặn,
Tối trăng mọc, nghỉ chân.
Ai bảo trăng hờ hững?
Ngàn dặm chẳng lìa phân.
Sáng rời cầu Vị Thủy,
Tối đến cửa Trường An.
Đêm nay trăng chẳng biết,
Đâu làm khách lang thang?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Giang Nam khách mới lại đây,
Lại thì vào lúc đang ngày trăng non.
Đường dài dằng dặc vẫn còn,
Ba lần thấy ánh trăng tròn đỉnh non.
Sáng đi trăng lạt hãy còn,
Lại khi đêm nghỉ, trăng tròn lung linh.
Ai rằng trăng chẳng có tình,
Dầu muôn ngàn dặm theo mình chẳng xa.
Sớm, cầu Vị Thuỷ đi ra,
Trường An chiều đến, trăng ngà không lơi.
Đêm nay trăng sáng lưng trời,
Biết nhà nào sẽ là nơi tiếp mình?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khách từ Giang Nam tới
Lúc tới trăng còn non
Trên đường xa vời vợi
Thấy ba lần trăng tròn
Sớm đi theo trăng lặn
Tối ngủ lúc trăng lên
Ai nói trăng vô tình
Đi ngàn dặm trăng bên
Rời cầu Vị ban mai
Vào Trưòng An tối trời
Đêm trăng này không biết
Sẽ là khách nhà ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giang Nam khách mới ghé chân
Đến nơi vừa lúc gặp tuần trăng non
Đường dài dằng dặc chon von
Trăng tròn ba bận in mòn dấu ai
Trăng tàn cất bước sớm mai
Những đêm nghỉ trọ trăng gầy hiện ra
Dặm ngàn quấn quít bên ta
Nào ai lại bảo trăng già vô tâm
Sáng từ cầu Vị rời chân
Trường An chiều tối cũng lần đến nơi
Đêm nay vằng vặc trăng soi
Biết mình làm khách ghé chơi nhà nào?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Từ Giang Nam khách tới chơi
Tới vào lúc tít trên trời trăng non
Ba lần nhìn thấy trăng tròn
Khi còn cất bước mỏi mòn đường xa
Sớm, trăng biến với cỏ hoa
Tối về trăng lại cùng ta ngủ vùi
Trăng theo đến tận chân trời
Người ơi xin chớ nặng lời với trăng
Cầu Vị Thuỷ sáng dời chân
Trường An chiều đến bâng khuâng dặm dài
Đêm nay sẽ tới lượt ai
Được trăng làm bạn, sánh vai trên đường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời