25/06/2024 12:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách trung nguyệt
客中月

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 14:49

 

Nguyên tác

客從江南來,
來時月上弦。
悠悠行旅中,
三見清光圓。
曉隨殘月行,
夕與新月宿。
誰謂月無情,
千里遠相逐。
朝發渭水橋,
暮入長安陌。
不知今夜月,
又作誰家客?

Phiên âm

Khách tòng Giang Nam lai,
Lai thì nguyệt thượng huyền.
Du du hành lữ trung,
Tam kiến thanh quang viên.
Hiểu tuỳ tàn nguyệt hành,
Tịch dữ tân nguyệt túc.
Thuỳ vị nguyệt vô tình,
Thiên lý viễn tương trục.
Triêu phát Vị Thuỷ kiều,
Mộ nhập Trường An mạch.
Bất tri kim dạ nguyệt,
Hựu tác thuỳ gia khách?

Dịch nghĩa

Khách từ Giang Nam đến,
Khi đến thì mới tuần trăng non.
Trong bước đường dài dằng dặc,
Đã ba độ thấy vầng trăng tròn.
Có khi ban mai đi dưới ánh trăng đang lặn,
Có khi ban đêm nghỉ lúc trăng vừa ló lên.
Ai bảo trăng không có tình?
Nghìn dặm xa vẫn theo nhau mãi.
Sáng ra đi từ cầu sông Vị,
Chiều trên đường Trường An.
Chẳng hay đêm nay trăng vẫn sáng,
Mình sẽ lại là khách nhà ai.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Khách từ Giang Nam đến,
Đến vào lúc trăng non.
Trong bước đường vời vợi,
Ba bận thấy trăng tròn.
Sớm theo trăng lặn đi,
Tối cùng trăng lên nghỉ,
Ai bảo trăng vô tình?
Nghìn dặm theo nhau mãi.
Vị Thủy sáng dời chân,
Trường An chiều đến cửa.
Chẳng biết trăng đêm nay,
Làm khách nhà ai nữa?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khách trung nguyệt