Thức đắc

Thức đắc hồn nhàn bán lý thân,
Mạc hiềm vạn sự bất như nhân.
Sổ bôi bạch tửu thi thiên thủ,
Xuân khứ xuân lai dã nhậm xuân.

 

Dịch nghĩa

Nhận biết được (cái được, cái mất ở đời) thì đã nhẹ nhõm thanh thản đến nửa người
Chẳng băn khoăn gì trước muôn việc không được như người
Vài chén rượu trắng với ngàn bài thơ
Xuân đi xuân đến ấy cũng mặc xuân


Thức đắc có nghĩa như nhận thức, nhận biết lẽ sống ở đời, một cách đột ngột.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 4), NXB Khoa học xã hội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

“Thức đắc” thời nhàn đến nửa thân
Thua người muôn sự có đâu cần
Vài ly rượu trắng, thơ ngàn thủ
Xuân tới xuân lui mặc kệ xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Được mất xưa nay vốn nhẹ nhàng
Thua người cũng được chẳng sầu mang
Vài chung rượu trắng thơ ngâm ngợi
Xuân đến xuân đi tớ chẳng màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biết được,xem ra nhẹ nửa người
Đâu buồn muôn việc chẳng như ai
Vài chung rượu trắng thơ nghìn thủ
Xuân đến xuân đi mặc kệ đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời