秋夜對月

人自低回月自流,
他鄉月是故鄉秋。
啼鴻聲裏關河杳,
繞鵲枝邊宇宙浮。
北塞雲煙催遠感,
西嶺風雨夢前遊。
憑誰借酒消長夜,
撫劍號長天地幽。

 

Thu dạ đối nguyệt

Nhân tự đê hồi nguyệt tự lưu,
Tha hương nguyệt thị cố hương thu.
Đề hồng thanh lý quan hà yểu,
Nhiễu thước chi biên vũ trụ phù.
Bắc tái vân yên thôi viễn cảm,
Tây linh phong vũ mộng tiền du.
Bằng thuỳ tá tửu tiêu trường dạ,
Phủ kiếm hào trường thiên địa u.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của xichbichkieu @tvvn.org

Bồi hồi người đứng trăng qua
Trăng tha hương gợi quê nhà, trăng thu
Hồng kêu quan ải xa mờ
Quanh cây thước lượn, lững lờ không gian
Khói mây ải bắc mơ màng
Non tây mưa gợi mộng nhàn du xưa
Qua đêm, mượn chén rượu hờ
Tuốt gươm thét lớn hận mờ trời mây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bồi hồi người đứng ngắm trăng qua,
Đất khách trăng thu lòng nhớ nhà.
Chim thước lững lờ quanh cây lượn,
Hồng kêu quan ải vẳng xa mờ.
Khói mây ải bắc mơ màng thẳm,
Mưa gió non tây mộng viễn du.
Mượn chén đêm dài hơ rượu uống,
Tuốt gươm thét lớn mờ đất trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Bồi hồi người đứng ngắm trăng,
Trăng thu đất khách lòng nhớ chăng quê nhà?
Hồng kêu xa vẳng quan hà,
Lững lờ thước lượn bay sà không gian.
Khói mây ải bắc mơ màng,
Non tây mưa gió mộng vàng tiền du.
Đêm dài mượn chén rượu hơ,
Tuốt gươm thét lớn hận mờ núi sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bồi hồi trong dạ bóng trăng qua,
Đất khách trăng soi chợt nhớ nhà.
Thước lượn bên cành trời đất mịt,
Hồng kêu trước gió nước non xa.
Khói mây ải bắc tình chan chứa,
Mưa gió non tây dạ thiết tha.
Mượn rượu cậy ai xua bóng tối,
Chống gươm thét lớn động sơn hà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời