Ngư hứng

Vạn lý thanh giang thuỷ tiếp thiên,
Phi hồng tà một tịch dương biên.
Vô nhân thức đắc ngư ông ý,
Hoành địch trung lưu tự phóng thuyền.

 

Dịch nghĩa

Dòng sông trong kéo dài muôn dặm, nước tiếp liền với trời
Chim hồng bay mất hút chỗ mặt trời gần lặn
Không người nào biết được ý tưởng của ông chài
Giữa dòng sông tiếng sáo từ thuyền vút lên


Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 4), NXB Khoa học xã hội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

Muôn dặm sông trong, trời nước liền
Hồng bay mất hút, bóng chiều nghiêng
Ông chài, ý tưởng không người biết
Vang giữa dòng sông tiếng sáo thuyền

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Sông nước trời xanh vệt một đường
Chim hồng khuất lẫn bóng tà dương
Nào ai đoán đặng ông chài nghĩ
Sáo cất từ thuyền rộn bốn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm sông trong nước tiếp trời
Cánh hồng xa khuất bóng chiều vơi
Nào ai biết được lòng ngư phủ
Tự giữa dòng sông tiếng sáo vời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời