Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2018 14:39

Châu Kiều dạ bạc

Châu Kiều kiều hạ thuỷ sàn sàn,
Nhất diệp quy châu dạ đắc nhàn.
Đa thiểu thi hoài câm (cấm) bất đắc,
Thử phong thử nguyệt thử giang san

 

Dịch nghĩa

Dưới cầu Châu Kiều dòng nước chảy nhè nhẹ
Một chiếc thuyền trở về giữa ban đêm được êm ả yên lành
Chút ít thi hoài ngăn chẳng được
Ấy gió ấy trăng ấy núi sông


Châu Kiều cũng gọi là Châu Cầu, một làng có nghề nhuộm ở vùng Mỹ Văn (Hưng Yên) từ xưa.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 4), NXB Khoa học xã hội, 2000

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

Trên cầu dưới bến nước lăn tăn
Một lá thuyền đêm cảnh vắng yên
Chút ít thi hoài kìm chẳng nổi
Ấy trăng, ấy gió, ấy giang sơn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nưước nhè nhẹ chảy dưới cầu Châu
Đêm vắng thuyền về cảnh lặng thay
Một chút tình thơ cầm chẳng được
Nầy trăng nầy gió núi sông nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời