10/08/2020 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Châu Kiều dạ bạc

Tác giả: Trần Cảnh - 陳景

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2018 14:39

 

Phiên âm

Châu Kiều kiều hạ thuỷ sàn sàn,
Nhất diệp quy châu dạ đắc nhàn.
Đa thiểu thi hoài câm (cấm) bất đắc,
Thử phong thử nguyệt thử giang san

Dịch nghĩa

Dưới cầu Châu Kiều dòng nước chảy nhè nhẹ
Một chiếc thuyền trở về giữa ban đêm được êm ả yên lành
Chút ít thi hoài ngăn chẳng được
Ấy gió ấy trăng ấy núi sông

Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

Trên cầu dưới bến nước lăn tăn
Một lá thuyền đêm cảnh vắng yên
Chút ít thi hoài kìm chẳng nổi
Ấy trăng, ấy gió, ấy giang sơn
Châu Kiều cũng gọi là Châu Cầu, một làng có nghề nhuộm ở vùng Mỹ Văn (Hưng Yên) từ xưa.

Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 4), NXB Khoa học xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cảnh » Châu Kiều dạ bạc