Dưới đây là các bài dịch của Hồng Trà Song Lãng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Ngư hứng (Trần Cảnh): Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

Muôn dặm sông trong, trời nước liền
Hồng bay mất hút, bóng chiều nghiêng
Ông chài, ý tưởng không người biết
Vang giữa dòng sông tiếng sáo thuyền

Ảnh đại diện

Thức đắc (Trần Cảnh): Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

“Thức đắc” thời nhàn đến nửa thân
Thua người muôn sự có đâu cần
Vài ly rượu trắng, thơ ngàn thủ
Xuân tới xuân lui mặc kệ xuân

Ảnh đại diện

Châu Kiều dạ bạc (Trần Cảnh): Bản dịch của Hồng Trà Song Lãng

Trên cầu dưới bến nước lăn tăn
Một lá thuyền đêm cảnh vắng yên
Chút ít thi hoài kìm chẳng nổi
Ấy trăng, ấy gió, ấy giang sơn

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]