Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2016 10:05

寄侍郎汧仁壽

分安衡宇樂清貧,
聊養耕閑釣寂身。
故舊不忘如見訪,
一簑煙雨曲江津。

 

Ký Thị lang Khiên Nhân Thọ

Phận an hành vũ lạc thanh bần,
Liêu dưỡng canh nhàn điếu tịch thân.
Cố cựu bất vong như kiến phỏng,
Nhất thoa yên vũ Khúc giang tân.

 

Dịch nghĩa

Ta đã yên phận nơi nhà tranh, vui cảnh thanh bần
Để nuôi cái thân cày ruộng, câu cá cho được an nhàn lặng lẽ
Nếu những bạn cũ ai còn nhớ ta mà tới thăm hỏi
Thì hãy tìm người mặc áo tơi trong làn mưa khói trên bến sông Khúc


Quan Thị lang Khiên Nhân Thọ chưa rõ là ai.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Thước

Nhà tranh vui với cảnh thanh bần
Câu vắng cày nhàn để dưỡng thân
Bạn cũ có ai tìm đến hỏi
Áo tơi trong đám khói giang tân


Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vui cảnh thanh bần chốn mái tranh
Cấy cày câu cá sống an thân
Bạn xưa còn nhớ tìm thăm hỏi
Áo lá trong mưa bến Khúc tìm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời