15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ, 1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Công Trứ (131 bài)
- Phạm Thái (18 bài)
- Trần Văn Nghĩa (2 bài)
- Phan Huy Chú (10 bài)
- Ngô Thì Vị (4 bài)
Tạo ngày 02/11/2019 15:42 bởi tôn tiền tử
Phan Huy Thực 潘輝湜 (24/11/1778 - 30/3/1844) là danh sĩ đời Gia Long, tự Vị Chỉ 渭沚, tước Khuê Nhạc hầu 圭岳侯, con Phan Huy Ích 潘輝益, em Phan Huy Chú 潘輝注, quê xã Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đời Lê mạt, ông làm Hiệp trấn Lạng Sơn, sau thăng Thượng thư bộ Lễ, có đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) năm 1817. Đến năm 1841, ông về hưu, được vua Thiệu Trị tặng thơ và tiền thưởng. Khi qua đời, ông được liệt thờ vào đền Hiền Lương. Làng Ninh Sơn cũng có am thờ ông.

Tác phẩm:
- Hoa trình tạp vịnh
- Tỳ bà hành diễn âm
- Nhân ảnh vấn đáp

 

Thơ dịch tác giả khác