Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Xuân Hương (154 bài thơ)
- Nguyễn Du (275 bài thơ)
- Nguyễn Công Trứ (112 bài thơ)
- Cao Bá Quát (275 bài thơ)
- Bà huyện Thanh Quan (8 bài thơ)
Tạo ngày 02/11/2019 15:42 bởi tôn tiền tử
Phan Huy Thực (1778-1844) là danh sĩ đời Gia Long, tự Vị Chỉ, hiệu Khuê Nhạc, con Phan Huy Ích, em Phan Huy Chú, sinh ngày 5 tháng 10 năm Mậu Tuất (tức 24-11-1778), quê xã Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đời Lê mạt, ông làm Hiệp trấn Lạng Sơn, sau thăng Thượng thư bộ Lễ, có đi sứ nhà Thanh (Trung Quốc) năm 1817. Đến năm 1841, ông về hưu, được vua Thiệu Trị tặng thơ và tiền thưởng. Ông qua đời ngày 12 tháng 2 năm Giáp Thìn (tức 30-3-1844), thọ 66 tuổi, liệt thờ vào đền Hiền Lương. Làng Ninh Sơn cũng có am thờ ông.

Tác phẩm:
- Hoa thiều tạp vịnh
- Tỳ bà hành diễn âm
- Nhân ảnh vấn đáp

 

Thơ dịch tác giả khác