25/03/2023 18:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ninh Giang dạ phiếm
寧江夜泛

Tác giả: Trần Cảnh - 陳景

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2016 10:20

 

Nguyên tác

短掉孤舟煙水身,
京華回首怯紅塵。
可憐三十年前誤,
辜負空江月一輪。

Phiên âm

Đoản trạo cô chu yên thuỷ thân,
Kinh hoa hồi thủ khiếp hồng trần.
Khả liên tam thập niên tiền ngộ,
Cô phụ không giang nguyệt nhất luân.

Dịch nghĩa

Con thuyền lẻ với chiếc chèo ngắn, tấm thân nơi khói nước
Ngoảnh lại chốn kinh đô, thấy áng bụi hồng mà khiếp sợ
Nghĩ thương cho mình ba mươi năm về trước đã sai lầm
Để phụ một vầng trăng tròn giữa dòng sông vắng vẻ

Bản dịch của Lê Thước

Tấm thân khói nước, nhẹ mui bồng,
Ngoảnh lại kinh đô, khiếp bụi hồng.
Ba chục năm qua, lầm lẫn bấy!
Dòng sông để phụ mảnh trăng trong.
Sông Ninh Giang trên tiếp cửa sông Hát Giang (sông Đáy), dưới chảy vào Châu Giang, hạ lưu với Hoàng Giang vùng Nam Định.

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cảnh » Ninh Giang dạ phiếm