沈園(I)其一

城上斜陽畫角哀,
沈園非復舊池臺。
傷心橋下春波綠,
曾是驚鴻照影來。

 

Thẩm viên (I) kỳ 1

Thành thượng tà dương hoạ giốc ai,
Thẩm viên phi phục cựu trì đài.
Thương Tâm kiều hạ xuân ba lục,
Tằng thị kinh hồng chiếu ảnh lai.

 

Dịch nghĩa

Ánh nắng chiếu xiên trên thành, tiếng tù và buồn bã,
Ao đài trong vườn Thẩm không còn được như xưa.
Dưới cầu Thương Tâm là những đợt sóng nước xanh,
Đã từng soi bóng chim hồng khi bay qua.


Hai bài thơ này tác giả thương nhớ Đường Uyển, người vợ cũ đã bị ép phải ly hôn và đã tái giá với người khác. Một hôm ông gặp lại nàng ở vườn Thẩm, hai người nhìn nhau đau khổ, nàng trở về nghĩ ngợi sinh ốm rồi chết. Năm ông 75 tuổi nhớ chuyện cũ, bèn làm hai bài thơ này.

Xem thêm chú thích bài Thoa đầu phượng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Bóng xế thành hôm ốc gợi sầu
Thẩm viên đâu nữa dấu đài ao!
Dưới cầu sóng biếc trông đau ruột
Đây bóng hồng soi thoảng lúc nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Trên thành nắng xế sáo bi ai
Vườn Thẩm đài ao khác cả rồi
Đau đớn sóng xuân cầu vẫn biếc
Bóng hồng e sợ đã từng soi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Đầu thành chiều xuống nhớ thương ai
Vườn Thẩm ao xưa lộng bóng đài.
Sóng dưới cầu xuân xanh nát dạ
Bóng hồng từng thấy thoáng đâu đây !

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành chiều buồn tiếng tù và,
Đài, ao vườn Thẩm nay đà khác xưa.
Dưới cầu sóng biếc buồn đưa,
Cánh hồng thảng thốt, như vừa chiếu đây.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Thành chiều tiếng ốc vọng rầu rầu,
Dấu cũ đài ao vườn Thẩm đâu?
Sóng biếc dưới cầu xuân khổ hận,
Cánh hồng từng khiếp bóng ghi sâu!!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành hôm tiếng ốc gợi sầu
Đài ao vườn Thẩm còn đâu thuở nào
Dưới cầu sóng nước lao xao
Bóng hồng xưa đã từng đau soi dòng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thành chiều tiếng giốc vẳng không vui
Vườn Thẩm ao đài đã khác rồi
Sóng dưới cầu Thương Tâm vẫn biếc
Bóng kinh hồng trước đã từng soi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn bã tù và thành nắng tà,
Ao đài vườn Thẩm xưa còn xa.
Thương Tâm sóng nước cầu xanh biếc,
Soi bóng chim hồng từng đã qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời