十一月四日風雨大作

僵臥孤村不自哀,
尚思為國戍輪臺。
夜闌臥聽風吹雨,
鐵馬冰河入夢來。

 

Thập nhất nguyệt tứ nhật phong vũ đại tác

Cương ngoạ cô thôn bất tự ai,
Thượng tư vị quốc thú Luân Đài.
Dạ lan ngoạ thính phong xuy vũ,
Thiết mã băng hà nhập mộng lai.

 

Dịch nghĩa

Nằm trơ nơi thôn vắng cũng không tự thương mình
Những muốn vì nước đến Luân Đài làm lính thú
Đêm khuya nằm nghe gió thổi mưa
Cảnh ngựa sắt sông băng cứ hiện vào giấc mơ


Bài này còn có tên là Cảm hoài thi 懷感詩 (Thơ hoài cảm), được viết vào tháng 11 năm Thiệu Hy thứ 3 (1192) tại Sơn Âm, quê hương của ông. Bấy giờ ông đã 68 tuổi, về làng ẩn cư, cuộc sống khó khăn lại hay ốm, nhưng tấm lòng lo nước thương dân không thay đổi. Ông nằm nơi thôn trang cô tịch, không hề than oán cảnh ngộ buồn thảm của chính mình, chỉ hận không được vì nước đến trấn thủ Luân Đài. Những đêm mưa to gió lớn, ông thường mơ thấy mình chỉ huy đoàn thiết kỵ vượt dòng sông đóng băng, triển khai chiến đấu với địch quốc phương bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Nằm quạnh cô thôn chẳng tự thương,
Còn mong vì nước thú biên cương.
Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió,
Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Xóm vắng nằm queo chẳng tự thương,
Nghĩ mình vì nước giữ biên cương.
Nằm nghe đêm vắng cuồng mưa gió,
Ngựa sắt vượt sông mộng đến thường !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nằm chết thôn  côi chẳng tự buồn
Còn lo việc nước chốn biên cương
Đêm khuya bó gối nghe mưa gió
Ngựa sắt băng  sông réo mộng hồn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nằm đờ thôn vắng chẳng thương thân
Vì nước Luân Đài đến thú toan
Khuya khoắt nằm nghe mưa gió rít
Sông băng ngựa sắt mộng không tan

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Xóm lẻ nằm trơ chẳng nản lòng
Biên cương nợ nước chửa đền xong
Canh tàn nằm lắng trời mưa gió
Mơ vượt dòng băng ngựa sắt giong


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê

Xóm lẻ nằm co chẳng tủi lòng,
Đầu quân báo quốc chỉ còn mong.
Đêm tàn nằm lặng nghe mưa gió,
Mộng thấy sông băng ngựa sắt lồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nằm trơ thôn vắng tự không buồn,
Vì nước muốn làm lính thú luôn.
Gió thổi đêm khuya mưa gió giật,
Sông băng ngựa sắt hiện vào mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời