54.20
33 bài thơ
Tạo ngày 17/03/2019 14:26 bởi tôn tiền tử, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 28/03/2019 08:25 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Album thơ 1: Trăng Trắng (NXB Trẻ, 1995) gồm 33 bài thơ, được chia thành 3 phần.

 

Trăng

Trắng

Và những bài thơ khác