75.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 16/03/2019 23:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/03/2019 14:33

1
Ai tạc vành trăng lên trán đêm?
Vàng sa từng rẻo kéo lòng nghiêng
Xiêm y óng ả lơi tình tứ
Ánh sáng trườn theo nhịp lục huyền.

2
Ai tạc cánh cò xuống ca dao?
Lội triền phèn mặn, lặn bờ ao
Quẩn chân vướng tréo ngang lưới nguyệt
Vùng vằng mổ nát cả chiêm bao.

3
Ai tạc sông nhung vào núi gấm?
Mái chèo khoắng dậy sóng Nam Ai
Đôi bờ cây thắp nhang chiêm bái
Ba sinh trôi một tiếng thở dài.

4
Ai tạc em vào phiến tim tôi?
Tôi tạc thơ lên áng mây trời
Nhỡ mai duyên số rờn rờn lạnh
Vạn chấm đau ngời nhỏ nhẻ rơi.


Sài Gòn, 1992

Nguồn:
1. Tạp chí Cửa Việt số13, 3-1992
2. Hai thập kỷ thơ Huế, nhiều tác giả, NXB Văn học, 1995
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995