35.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: trăng (228)

Đăng bởi 101 vào 17/03/2019 04:26, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/03/2019 08:37

Ngậm hạt muối nhận ra đời vị ngọt
Nhai miếng cơm thấm từng giọt lệ cô
Gió Nam hạn rạn chân chim lời hát
Bao nỗi niềm thổi bạt trái trăng khô.


Bình Điền, khai bút Tết Con Cọp 1986

Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995