06/07/2020 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

B. Vô đề

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 17/03/2019 04:26

 

Ngậm hạt muối nhận ra đời vị ngọt
Nhai miếng cơm thấm từng giọt lệ cô
Gió Nam hạn rạn chân chim lời hát
Bao nỗi niềm thổi bạt trái trăng khô.
Bình Điền, khai bút Tết Con Cọp 1986

Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » B. Vô đề