Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)
Tạo ngày 29/11/2006 18:40 bởi Vanachi
Bảo Quân Huy 鮑君徽, tự Văn Cơ 文姬, con gái Bảo Trưng Quân 鮑徵君. Giỏi thơ, Đường Đức Tông thường triệu vào cung, thưởng đãi thậm hậu. Thơ còn 4 bài.