Trăng thu sáng ở trên cao
Liêu Dương cửa bắc trăng vào mênh mông
Ải xa đầy ánh trăng lồng
Gió lên vi vút bềnh bồng nguyệt thu
Nhớ quê mòn mõi chinh phu
Vang lừng trống trận mịt mù ngựa kinh
Cỏ buồn vì gió bấc lên
Mờ mờ cát bụi ám trên doanh Hồ
Kiếm ngưng sương đọng trong bao
Trên đồi gió thổi rạp chao tinh kỳ
Sớm chiều cung khuyết những khi
Nào nghe tiếng vọng hùng bi chiến trường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.