15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Long An (3)

Đăng bởi 101 vào 13/03/2019 19:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 14:36

Chỉ mới một lần chơi thị xã
Trái tim anh đã nhảy tango
Chao ôi mắt bé Gò Đen quá
Say ngất đời anh, lịm cả thơ!

Sao bé nghĩ rằng anh hư cấu?
Muốn đến Tân An, phải qua cầu
Muốn tới lòng nhau, xin cởi áo
Áo tình mình vắt nhịp ca dao.

Giờ đây mãi nhớ ai… ai nhớ…
Đêm đêm bé vọng cổ, ai đàn?
Đêm đêm có một chàng lãng tử
Cứ nằm nghẹo cổ, mớ:
                               - Long An!


10-1992

Nguồn:
1. Báo Long An cuối tuần số 321, 21-11-1992
2. Báo Hương đầu mùa - Sinh viên số xuân Giáp Tuất 1994
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995