55.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: rượu (43) mùa xuân (293)

Đăng bởi 101 vào 18/03/2019 04:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/03/2019 08:46

Có một thuở buồn, ta tưng tửng
Nhấp ba xị đế, hát bông lông
Nheo mắt ngắm đời qua gót ủng
Ghếch chân, thi tứ nẩy đôi vần.

Có một thuở vui, ta trôi nổi
Sá gì thân xác nhẹ hều mây
Khề khà muôn dặm hề rong ruổi
Tiếu ngạo giang hồ Đông sang Tây.

Cần chi thắp đuốc ban ngày hử?
Tám hoánh đuối đừ bóng giai nhân
Đón xuân, ta vắt thơ ra rượu
Sử xanh chìm lỉm những anh hùng!


Tết dê 1991

Nguồn:
1. Tuyển tập Trẻ số 4, xuân Giáp Tuất 1994
2. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995