Mùa xuân
vừa chạm đất trời
Đã nghe hoa lá
hát lời sinh sôi
Hoa đào
chúm chím trên môi
Hoa mai hoa cúc
đâm chồi nở bông
Một vùng
vàng chín miền Đông
Cao su buông lá
bềnh bồng gió đưa
Thay màu áo mới non tơ
Chùm hoa màu sữa
đang chờ toả hương
Hoa hồng
đơm nụ dưới sương
Hoa lan hoa lý
hải đường thoảng bay
Hoa chanh hoa bưởi trắng đầy
Hương thơm ngan ngát
đắm say lòng người
Một vùng cây lá xanh tươi...
Khi mùa xuân đến, đất trời nở hoa


Xuân 2011

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011