Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khương Quỳ (26 bài)
- Lưu Quá (2 bài)
- Trương Tư (2 bài)
- Triệu Bỉnh Văn (2 bài)
- Hạng An Thế (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Bính (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Đinh Tú Anh (1 bài)
Tạo ngày 02/06/2007 20:48 bởi Vanachi
Triệu Sư Tú 趙師秀 (1156-1219) tự Tử Trúc 紫竹, hiệu Thiên Lạc 天樂, người Vĩnh Gia (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), thi nhân đời Nam Tống.

 

Tuyển tập chung