Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ
Tạo ngày 01/06/2007 20:48 bởi Vanachi
Triệu Sư Tú 趙師秀 (1156-1219) tự Tử Trúc 紫竹, hiệu Thiên Lạc 天樂, người Vĩnh Gia (nay thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), thi nhân đời Nam Tống.