Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Tư (2 bài)
- Lưu Quá (2 bài)
- Khương Quỳ (26 bài)
- Tông Hiểu thiền sư (1 bài)
- Triệu Sư Tú (2 bài)
Tạo ngày 13/12/2020 13:46 bởi tôn tiền tử
Hạng An Thế 項安世 (1153-1208) tự Bình Phụ 平父, hiệu Bình Am 平庵, người Giang Lăng, đỗ tiến sĩ năm 1175, làm Tri phủ Ngạc Châu, Hộ bộ viên ngoại lang. Tác phẩm có Dịch Ngoạn từ 易玩辭, Hạng thị gia thuyết 項氏家說, Bình Am hối cảo 平庵悔稿.