Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Khương Quỳ (26 bài)
- Trương Tư (2 bài)
- Hạng An Thế (2 bài)
- Triệu Sư Tú (2 bài)
- Tông Hiểu thiền sư (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 02:43 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 09/07/2005 02:49 bởi Vanachi
Lưu Quá 劉過 (1154-1206) tự Cải Chi, hiệu Long Châu Đạo Nhân, là một từ nhân hào phóng, và cũng là một từ nhân ái quốc, cực lực chủ trương bắc phạt, ông có tập Long Châu từ lưu lại hậu thế. Từ của ông không hạn chế trong từ luật nên rất tự nhiên bàng bạc.

 

Tuyển tập chung