Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Tư (2 bài)
- Hạng An Thế (2 bài)
- Lưu Quá (2 bài)
- Khâu Xứ Cơ (2 bài)
- Khương Quỳ (26 bài)
Tạo ngày 28/03/2016 11:40 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 29/03/2016 10:17 bởi hongha83
Tông Hiểu thiền sư 宗曉禪師 (1151-1214) họ Vương 王, tự là Đạt Tiên 達先, hiệu là Thạch Chi 芝其, sinh vào niên hiệu Thiệu Hưng thứ 21 đởi vua Cao Tông triều Nam Tống. Sư quê ở Tứ Minh (nay là huyện Ngân), tỉnh Chiết Giang. Sư thuộc đời thứ 24 tông Thiên Thai, đời thứ 7 chi phái Quảng Trí, đệ tử nối pháp của pháp sư Nguyệt Đường Huệ Tuân. Tông Hiểu thiền sư viết và biên soạn nhiều tác phẩm và trước khi mất còn để lại một bài kệ.

Tác phẩm:
- Kim Quang Minh kinh chiếu giải
- Chân Tông hoàng đế ngự chú Tứ thập nhị chương kinh giám
- Văn tán thán
- Pháp Hoa hiển ứng lục