Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/07/2015 17:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/07/2015 18:11

1
Đời người như kiếp phù du
Sáng cùng ngọn sóng hát ru trắng bờ
Trưa còn dào dạt lời thơ
Chiều về nhan nhát vật vờ trùng khơi
Tối tan bọt nước mây trời
Lênh đênh dâu bể một đời phù du

2
Đời người nào khác phù du
Sáng Xuân cùng sóng hát ru trắng bờ
Trưa Hè dào dạt ước mơ
Chiều Thu nhan nhát lững lờ trùng khơi
Tối Đông bèo bọt mây trời
Nổi trôi dâu bể kiếp đời phù du


10/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011