02/12/2020 03:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp phù du

Tác giả: Duy Thơm

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 17:50

 

1
Đời người như kiếp phù du
Sáng cùng ngọn sóng hát ru trắng bờ
Trưa còn dào dạt lời thơ
Chiều về nhan nhát vật vờ trùng khơi
Tối tan bọt nước mây trời
Lênh đênh dâu bể một đời phù du

2
Đời người nào khác phù du
Sáng Xuân cùng sóng hát ru trắng bờ
Trưa Hè dào dạt ước mơ
Chiều Thu nhan nhát lững lờ trùng khơi
Tối Đông bèo bọt mây trời
Nổi trôi dâu bể kiếp đời phù du
10/2009

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Duy Thơm » Kiếp phù du