Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2015 15:27

Ăn Chén cơm hiểu nhọc nhằn của đất
Ai làm ra hạt gạo nuôi mình
Uống hớp nước lúc nóng cồn khô khát
Biết ơn người gợn đục khơi trong
Nhận đồng lương hiểu nỗi long đong
Sớm tối nhọc nhằn cuộc đời người thợ
Đi chuyến xe đò biết thêm nhiều thứ
Luật pháp luật rừng đạo lý nhân tâm
Vô cớ mất việc hiểu thêm chữ công
Công lý công tâm công bằng công đức
Công cán công thần bổng cao lộc tốt
Đồng tiền che mờ quá khứ vẻ vang


8/1988

Nguồn: Tôi tìm bóng tôi (thơ), Duy Thơm, NXB Hội nhà văn, 2011