35.00
Thể thơ: Thơ mới
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 16/03/2019 19:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 19/03/2019 08:35

Tặng một bạn thơ ngoại lục tuần

1
Biển có già đâu mà sóng bạc?
Anh trẻ măng dẫu tóc trắng bong
Ngắm nàng nghịch cát ngoài bãi tắm
Tim anh thoắt hoá chú còng còng.

2
Nào hề chi chuyện bạc đầu
Trái tim biển vẫn xanh màu trẻ trung
Lo người tuổi hãy đương xuân
Chỏm tóc xanh mướt, tim chừng bạc phơ.


Bãi biển Tiên Sa, Đà Nẵng, 1979

Nguồn:
1. Tuyển tập Áo trắng số 23, 7-1992
2. Báo Giáo dục và thời đại số 1226, 10-1-1995
3. Tạp chí Du lịch Đà Nẵng số 8, 7-2003
4. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995