45.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi 101 vào 12/03/2019 18:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 16/03/2019 14:31

Trăng vung lưỡi liềm vàng
Gặt tiếng chuông chùa cổ

Trong vắt nhánh sông làng
Lọc câu ca thôn nữ

Quảy theo mùi nắng nỏ
Mục đồng thủng thỉnh về

Gió mọc từ quai đê
Sum sê hương lúa chín

Côn trùng vừa trỗi tiếng
Khúc sonate đêm quê.


15-8-1990

Nguồn:
1. Tạp chí Mỹ thuật thời nay số 15, 11-1991, được khen thưởng về thơ năm 1991 do bạn đọc tạp chí bầu chọn
2. Tạp chí Nha Trang số 37, 8-1996
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995