Đầu ô
Mười sáu đầu ô sáng trăng
Từ chèm vẽ, bãi giữa sông Hồng
Gió thổi vào phố cổ
Thả những chiếc lá
Màu Phái buồn
Xuống những mái nhà sẫm màu vảy cá
Xuống những quán bánh trôi Tàu vỉa hè
Con đường nhỏ

Đầu ô sáng trăng
Trái sấu rụng vào túi thu
Lá khua giòn sau ngõ vắng
Em có về kịp xem trăng
Sông hằng đêm nước dữ lắm
Cuốn trăng về cuối xa

Đêm như đêm sáng trăng xưa
Ơ lạ mấy mươi năm trăng vẫn trẻ
Vẫn cô gái vừa đi vừa nhẩn nha ăn
cốm Vòng
Đầu ô Yên hoa cũ

Đi chơi hết đêm phố cổ
Hoá ra tôi mặc áo trăng